Druga orodja

SWOT analiza

AdminSI

SWOT analiza je orodje, s katerim lahko odkrijemo tako svoje prednosti in slabosti kot tudi izzive in nevarnosti, s katerimi se soočamo danes in katere nas čakajo v prihodnosti. SWOT analiza je enostavna metoda, a vendar dovolj močno orodje, da pomaga razumeti posel in način, kako se spoprijeti s prihodnostjo.

SWOT analiza je pogosto prikazana v razpredelnici ali diagramu s štirimi kvadratki. 

 

Slabosti

Prednosti

Izzivi

Nevarnosti

 

 

V diagram lahko vpišemo svoje slabosti, prednosti, izzive in nevarnosti.

Obstajajo seveda še številna vprašanja, na katera lahko odgovorimo v diagramu, in se šele potem lotimo analize.

 

Slabosti

Prednosti

potrebne izboljšave

česa se je potrebno izogibati

denarni tok

kakovost

prodiranje na trg

pomanjkljivi viri 

prednosti našega posla

naše sposobnosti

izkušnje in znanje

marketing

inovativni vidiki in možnosti

viri

cena

Izzivi

Nevarnosti

priložnosti, za katere mislimo, da jih imamo

trg

inovacija proizvodnje

inovacija tehnologije

geografska širitev

trendi, katere lahko napovemo

prednosti, ki bi bile lahko priložnosti 

ovire

konkurenca

problemi z denarnim tokom

nevarnosti nove tehnologije

ključno osebje

spremembe na trgu 

 

Številne kriterije bi lahko razvrstili v več kvadratkov, na primer tako pod izzive kot tudi pod nevarnosti.

Prednosti in slabosti se smatrajo kot interne za naš posel oziroma organizacijo, medtem ko so izzivi in nevarnosti odvisni od zunanjih faktorjev. Seveda je s SWOT analizo mogoče analizirati tudi tekmece, čeprav morebiti nimamo na voljo vseh podatkov za natančno analizo.

Izogibamo se preveč obsežne in komplicirane analize, zato v vsakega od kvadratkov vpišemo največ 4-10 stavkov.

Z dobro analizo se lahko osredotočimo na zmanjšanje nevarnosti in izkoristimo svoje poslovne priložnosti.

Tudi sami osebno lahko izvedemo SWOT analizo, da bi tako identificirali svoje lastne priložnosti in nevarnosti.

 

Vir: Management inovacijskih in RR procesov v EU, 2006