IDEJA - orodja

V nadaljevanju vam bomo predstavili orodja za fazo IDEJA.

 

 

AdminSI

Ta tehnika je dobila ime po tem, da 6 ljudi napiše 3 ideje v 5 minutah. Vsak udeleženec prejme v ta namen prazen »6-3-5« obrazec.

AdminSI

Bazen zapisovanja idej je ena izmed različic 6-3-5 metod zapisovanja idej.

 

 

AdminSI

Pri možganski nevihti gre za proces svobodnega zbiranja velikega obsega idej, ki udeležence spodbuja, da prostovoljno ter drug za drugim predlagajo svoje kreativne ideje in sicer v vzdušju, kjer drugi udeleženci teh idej ne kritizirajo ali o njih ne sodijo.

AdminSI

 

SWOT analiza je orodje, s katerim lahko odkrijemo tako svoje prednosti in slabosti kot tudi izzive in nevarnosti, s katerimi se soočamo danes in katere nas čakajo v prihodnosti. SWOT analiza je enostavna metoda, a vendar dovolj močno orodje, da pomaga razumeti posel in način, kako se spoprijeti s prihodnostjo.

AdminSI

Tehnika petih "zakaj-ev" in tehnika razčlenjevanja sta dve metodi identifikacije in razumevanja temeljnih problemov, ki omejujejo rastoče podjetje. Prednost obeh je njuna enostavnost in preprosta uporaba. Gre za uporabo nenehnega spraševanja, s čimer se preko površinskih problemov preide do temeljnih težav.

AdminSI

V nadaljevanju vam podajamo relevantne spletne povezave za zaščito intelektualne lastnine.