Izobraževanja in usposabljanja

V Sloveniji obstaja veliko rednih in izrednih programov s področja inoviranja. Spodaj smo pripravili krajši seznam:

 

 

 

Management proizvodnje in inoviranja
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.

 

 

 

 

Management inovacij
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

 

 

 

 

Management inoviranja
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica.

 

 

 

Nove paradigme inoviranja in odličnosti
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

 

 

 

 

Inoviranje proizvodov
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.