Main Topic menu sorrend: 
6

2inno delavnice

 

Velika, multinacionalna podjetja imajo ustrezno podporo strokovnjakov (v sklopu lastnih RR oddelkov, asistentov in drugih strokovnjakov s področja inoviranja), na drugi strani pa mikro in mala podjetja tvegajo, da ne bodo vpeljala in izvedla pomembnih inovacijskih ukrepov. Na voljo je veliko pripomočkov, metod in teoretičnih osnov s področja inoviranja (upravljanja inovacij). Glede na to, da je vso to znanje je enostavno dostopno, zakaj je potem – še posebej v mikro in malih podjetjih – tako težko inovacije spremeniti v prakso?

 

 

V okviru projekta 2inno.eu predlagamo DUI-način: »Učenje z izvajanjem, uporabo in interaktivnim načinom«. Mikro in mala podjetja se praktičnih stvari naučijo v samo nekaj tednih, da lahko začnejo izvajati konkretne inovacijske projekte. Na prilagojenih delavnicah s področja upravljanja inovacij želimo mikro in malim podjetjem pomagati pri premostitvi vrzeli med teorijo in prakso, da najdejo svojo »kulturo inoviranja«. V skladu z motom »Izvedi inoviranje zdaj!«.

 

Na 2inno delavnicah bomo imeli naslednje module:

 

1) Osnovne inoviranja

2) Proces upravljanja inovacij

3) Prepoznavanje priložnosti

4) Orodja analize potreb za podporo inoviranju

5) Tehnike kreiranja in izbora idej

6) Konceptualizacija/oblikovanje inovativnih projektov

7) Pojdi na trg

8), R & D, know-how, odprto inoviranje in pravice intelektualne lastnine

9) Finančno načrtovanje in možnosti financiranja

10) Integracija UI v poslovno strategijo

 

V okviru delavnic bomo predelili inovacijske projekte za ustrezno izvajanje ter jih pri tem podpirali, in če bo potrebno, bomo oblikovali in ponudili dodatne module. To je idealna izhodiščna točka za inovacijsko strategijo, ki omogoča dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja.