Poročila

Izbor evropskih in slovenskih poročil povezanih s stanjem inovativnosti, inovacijski politiki in uspešnosti:

 

 

 

Innovation Union Scoreboard 2014
Poročilo o primerjalni analizi inovacijske uspešnosti v Uniji 2014: Evropa na področju inovacij zmanjšuje zaostanek za Združenimi državami in Japonsko, vendar so razlike v inovativnosti med državami članicami EU še vedno zelo velike, pa tudi zmanjšujejo se le počasi. Vrzel se povečuje na regionalni ravni, saj se je inovacijska uspešnost poslabšala v skoraj petini regij EU.

 

 

 

The Global Competitiveness Report 2013–2014
Izdaja ga World Economic Forum

 

 

 

Raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji
Zanimiv pregled področja inovativnosti v Sloveniji in v tujini po posameznih dejavnostih, svetovnih trendih in primerih dobrih praks.

 

 

 

Inovacijska dejavnost v predelovalnih in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2008-2010 - začasni podatki
V obdobju 2008–2010 se je v Sloveniji z inovacijsko dejavnostjo (to je s tehnološkimi in/ali netehnološkimi inovacijami/aktivnostmi) ukvarjalo manj kot 50 % podjetij.

 

 

 

Referenčni model inoviranja
Nedavno je bil pod vodstvom prof. dr. Boruta Likarja uspešno izveden temeljni nacionalni projekt Referenčni model inoviranja - model celovitega obvladovanja inovacijskih procesov v podjetjih (ARRS J5-0425), katerega namen je bil analizirati stanje v Sloveniji in identificirati povezave med inovacijskimi vložki in gospodarsko uspešnostjo podjetja z namenom razumevanja in obvladovanja inovacijskih procesov. Izsledki  so uporabni tako za srednja in velika podjetja, kot tudi za odgovorne v državi.