KONCEPT - orodja

V nadaljevanju vam bomo predstavili orodja za fazo KONCEPT.

 

 

AdminSI

Specifikacija zahtev izdelka (Product Requirements Specification - PRD) opredeli izdelek, ki ga podjetje izdeluje, ali pa določa zahteve za eno ali več novih značilnosti že obstoječega izdelka. V splošnem PRD opredeljuje probleme, ki jih mora izdelek (ali njegove značilnosti) reševati, izogibati pa se mora določanju tehničnih rešitev samega problema

.

AdminSI

ZOPP je akronim nemškega izraza "Zielorientierte Projektplanung" oz. objektivno orientirano planiranje projektov. Gre za metodologijo načrtovanja (niz naprav in postopkov), ki jo uporabimo pri obravnavanju načrtovane dejavnosti v procesu vodenja razvojnega projekta skozi življenjski cikel projekta.

AdminSI

Začetni načrt je enostavnejša različica poslovnega načrta. Začetni poslovni načrt je včasih dober korak pred oblikovanjem pravega poslovnega načrta.