Metode inoviranja

 

V nadaljevanju vam bomo predstavili Metode inoviranja.

 

 

 

AdminSI

Metoda 2inno se osredotoča na praktični pristop saj ne želi preobremeniti MPS s teoretičnimi informacijami o upravljanju inoviranja. Ena izmed glavnih težav, s katero smo se srečali pri delu s podjetju na področju inoviranja, nas je pripeljala do vprašanja: Zakaj je za podjetja tako težko začeti?

 

AdminSI

Splošni cilj evropskega projekta  i-model je bila uvedba strategije inovativnosti v lesno predelovalno industrijo.  i-model predstavlja skupek metodologije, postopkov in materialov, ''pripravljenih za uporabo'' za učinkovit inovacijski management, t.j. diagnostično orodje, priročnik s primeri dobrih praks, izobraževalno-svetovalni program, metodologija za izdelavo Strategije in operativnega načrta, spletne strani, dodatni materiali

AdminSI

Cooper je opredelil standardiziran pristop za razvojne projekte, ki jih sam imenuje "načrt igre", kot ključni dejavnik uspeha. Proces razvoja izdelka se začne z idejo, ki izhaja iz osnovnih raziskav, različnih projektov, tehnik, temelječih na kupcu in ustvarjalnih tehnik.