Svetovalna podjetja

V Sloveniji obstajajo različne svetovalne organizacije (zasebne in javne), ki podjetjem in posameznikom svetujejo v različnih fazah invencijsko-inovacijske verige - od ideje do proizvodnje.

 

 

 

Inovatorski center ASI - Aktivni slovenski inovatorji
Svetovanje s področja zaščite intelektualne lastnine.

 

 

 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Zaščita intelektualne lastnine v Sloveniji.