IDEJA - orodja

Tehnika petih "ZAKAJ-ev"

AdminSI

Tehnika petih "zakaj-ev" in tehnika razčlenjevanja sta dve metodi identifikacije in razumevanja temeljnih problemov, ki omejujejo rastoče podjetje. Prednost obeh je njuna enostavnost in preprosta uporaba. Gre za uporabo nenehnega spraševanja, s čimer se preko površinskih problemov preide do temeljnih težav.

 

Kako deluje tehnika petih "zakaj-ev"

1. Vodja skupine zapiše problem ter nato vpraša zakaj je do njega prišlo. Uporablja se besedo zakaj, saj se na takšen način problem odpre in individualno obravnava ključne elemente na obvladljiv način.

 

2. Ko nekdo ponudi rešitev, ga vodja vpraša zakaj je prišlo do tistega dogodka. On/a nato poizveduje o dogodku, vse dokler ne najde njegovega vzroka in postane tudi rešitev jasna.

 

3. Kljub temu, da se tehnika imenuje pet "zakaj-ev", je število vprašanih zakaj-ev lahko večje ali manjše od pet v procesu reševanja problema.

 

Primer

Spletna stran podjetja A ima velik prometni pretok, vendar malo povpraševanja po citatih.

1. Problem: Spletna stran ima nizko menjalno razmerje. Zakaj?

2. Vodja informacijske ekipe izpostavi, da zelo malo obiskovalcev dejansko doseže stran s citati. 73-odstotna stopnja obiskov pomeni, da se le malo obiskovalcev premakne dlje od domače strani.

3. Vodja ekipe na tablo zapiše: Stopnja obiskov je 73-odstotna. Zakaj?

Vodja prodaje opozori, da si je v zadnjih mescih oddelek za prodajo večinoma prizadeval pridobiti stike preko konferenc in ne preko oglaševanja ključnih besed ali optimizacije iskalnikov, za kar je bila stran prvotno namenjena.

4. Vodja ekipe na tablo zapiše: Prodajni cilji se ne ujemajo s cilji spletne strani. Zakaj?

Vprašanje lahko nato vodi v diskusijo o relativnih prednostih konferenčnih stikov pred trženjem SEO in odločanja o spremembi usmeritve prodajne ekipe ali ponovnega oblikovanja spletne strani.

 

 

Vir: http://www.geekpreneur.com/solve-problems-by-combining-the-five-whys-with-the-drill-down-technique