KONCEPCIÓ - Eszközök

szilvia.vancsikne

A ZOPP egy mozaikszó  - a  német "kifejezés egyenértékű a célorientált projekttervezéssel. Ez egy tervezési módszertan (egy sor eszköz és eljárás bemutatásával), mely egy fejlesztési projekt tervezési feladatainak kezelésének menedzselését butatja be annak életciklusán keresztül.

zsirosistvan

A logikai keretmódszer (Logical Framework Approach - LFA) célja a projektfejlesztési tevékenységek tervezésének, lebonyolításának és ellenőrzésének átláthatóbbá és könnyebbé tétele.  A logikai keretmódszer középpontjában a projekttervezési mátrix és a logframe mátrix áll. A logframe mátrix táblázat négy hierarchiai szint - általános cél, projekt cél, várható eredmények és tevékenységek - egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja be logikus módon. A táblázat minden szintjén mutatókat/indikátorokat és külső tényezőket kell beazonosítani.

zsirosistvan

A Start-up terv az üzleti terv egyszerűbb változata. Az igazi üzleti terv elkészítése előtt a legtöbb esetben érdemes Start-up tervet készíteni.

zsirosistvan

Wanted posztert - (körözési plakátot) szinte mindenki látott már amerikai western filmekben. Projektmenedzselési eszközként használva azonban nem egy személyt, hanem magát a projektötletet "körözzük", vizsgáljuk vele. A projekt részletesebb meghatározásához használhatjuk, mintakérdések alapján különböző szempontokból is megvizsgálhatjuk ötletünket. Az alábbiakban két megközelítés található a wanted poszter alkalmazására:

zsirosistvan

A termék követelmények leírása (Product Requirements Specification - PRD) definiálja a vállalat által gyártott terméket, vagy egy meglévő terméknél bevezetett újabb funkciót/funkciókat. A PRD-nek általában meg kell határoznia azokat a problémákat, melyekre a termék vagy annak egy funkciója megoldást kínál, de el kell kerülni ezeknek a technikai problémáknak a meghatározását.

zsirosistvan

A műszaki adatlap, melyet gyakran terméklapnak neveznek, egy olyan műszaki dokumentum, amely részletesen leírja egy adott termék működését, funkcióit. A termékleírások a következő területekre vonatkozó követelményeket, leírásokat tartalmazzák: funkció, rendszer, termék, célcsoport.

zsirosistvan

Manapság számos leírást találhatunk arról, hogyan állítsunk össze egy üzleti tervet. Az alábbiakban egy tipikus üzleti terv lehetséges elemei szerepelnek.