Izbor in vrednotenje idej

Ko je škatla za zbiranje idej polna, boste morali narediti jasen načrt, kaj narediti z zbranimi predlogi. Ne pozabite: Z zbiranjem idej spodbudite pričakovanja vseh vpletenih, ki ste jih povabili, da predlagajo ideje. Predstavili smo vam različne tehnike in orodja, s katerimi lahko zberete veliko idej. Sledi pomemben korak, ki je težji od zbiranja idej: Odločiti se morate, kateri predlogi so »ustrezni« za vaše podjetje. Določiti morate torej jasna pravila.

 

V nadaljevanju predlagamo različne načine, kako lahko v prvem koraku naredite izbor ustreznih idej in v naslednjem koraku njihovo vrednotenje. Za oba koraka je na voljo velik nabor orodij, ki jih je težko strukturirati. Zato smo se osredotočili na preproste metode. Pred začetkom samo še en nasvet: Pomembno je, da čimprej izločite tiste ideje, ki za vas niso primerne. Ob tem se morate zavedati, da potrebujete jasna in pregledna pravila (za vrednotenje). Brez ustreznih pravil tvegate padec motivacije vseh vpletenih. In naslednjič se lahko zgodi, da bo vaša škatla za ideje prazna.

 

AdminSI

Prispevek govori o preprostih vprašanjih za filtriranje idej, ki si jih zastavijo nekateri strokovnjaki za inoviranje.

 

 

 

 

AdminSI

Po začetni fazi filtriranja odej, je potrebno ovrednotiti tudi preostale ideje. Prepričajte se, da so le-te v skladu z vašo poslovno strategijo in notranjimi cilji.

AdminSI

Za poglobljeno vrednotenje idej je na voljo več orodij. Izbor ustreznega je odvisen od trajanja postopka izbora in vrednotenja idej