Druga orodja

Analiza PEST

AdminSI

Izraz PEST predstavlja analizo zunanjih dejavnikov in je koristna pri opravljanju raziskav pred začetkom novega projekta ali pri izvajanju tržnih raziskav. Ti dejavniki so:

  • Politični - Zakoni, svetovna vprašanja, zakonodaja in predpisi, ki lahko vplivajo na vaše podjetje, sedaj ali v prihodnosti
  • Ekonomski - Davki, obrestne mere, inflacija, borzni trgi in zaupanje potrošnikov, potrebno je upoštevati vse.
  • Socialni - Spremembe v načinu življenja in nakupovalnih trendih, mediji, večji dogodki, etika, oglaševanje in dejavniki javnosti.
  • Tehnološki - Inovacije, dostop do tehnologije, licenciranje in patenti, proizvodnja, financiranje raziskav, svetovne komunikacije.

Vir: http://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/

 

Pest je znan tudi kot PESTLE, ki vključuje še dejavnike kot sta:

  • Pravni - Zakonodaja, ki je bila predlagana in lahko pride v veljavo ter katerakoli pretekla zakonodaja.
  • Okoljski - Lokalna ali globalna okoljska vprašanja ter njihovi socialni in politični dejavniki.