KONCEPCIÓ - Eszközök

Projekttervezési mátrix

zsirosistvan

logikai keretmódszer (Logical Framework Approach - LFA) célja a projektfejlesztési tevékenységek tervezésének, lebonyolításának és ellenőrzésének átláthatóbbá és könnyebbé tétele.  A logikai keretmódszer középpontjában a projekttervezési mátrix és a logframe mátrix áll. A logframe mátrix táblázat négy hierarchiai szint - általános cél, projekt cél, várható eredmények és tevékenységek - egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja be logikus módon. A táblázat minden szintjén mutatókat/indikátorokat és külső tényezőket kell beazonosítani

 

A projekttervezési mátrix  az alábbi, projektre vonatkozó kérdéseket tartalmazza:

MIÉRT

szeretnénk megvalósítani a projektet (= általános cél)

MIT

szeretnénk elérni várhatóan a projekttel (= projekt cél)

HOGYAN

fogja a projekt elérni az eredményeket (= várható eredmények)

MILYEN

külső tényezőket kell figyelembe venni a sikeres projekt érdekében (= kockázatok és feltételezések)

HOGYAN

tudjuk elérni a sikert

HOL

találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges adatokat (= ellenőrzés forrásai)

 

A logframe mátrix  a logikai keretmódszer fő eszköze, amely táblázatos formában gyűjti össze és hierarchizálja a célokat, erőforrásokat, eredményeket.  

 

Átfogó cél

Hatás indikátorok

Külső tényezők/Feltételezések

Cél
Az a magasabb szintű cél, amelyhez a projekt várhatóan hozzájárul.
Az általános célok teljesülésének objektíven mérhető mutatói.
Fontos események, körülmények vagy döntések, melyek az általános cél hosszú távú fenntartásához szükségesek.
Eredmények
Azok a hatások, melyek a projekt eredményeképpen várhatóan elérhetőek lesznek.
A közvetlen célok teljesülésének objektíven mérhető mutatói.
A projekt irányításon kívüli fontos események, körülmények vagy döntések, melyeknek teljesülniük kell az általános cél elérése érdekében. 
Kimenetek
Azok az eredmények, melyeket a projektnek teljesítenie kell.
Az eredmények elérésének objektíven mérhető mutatói.
A projekt irányításon kívüli fontos események, körülmények vagy döntések, melyeknek teljesülniük kell a projekt cél elérése érdekében.
Tevékenységek
Azok a tevékenységek, melyeket a projekt sikeres kimenetelének érdekében el kell végezni.
A projekt tevékenységekhez szükséges termékek és szolgáltatások.
A projekt irányításon kívüli fontos események, körülmények vagy döntések, melyeknek teljesülniük kell a kimenetek előállításának érdekében.
 

 

Forrás: Project Management Handbook, A Working Tool for Project Managers;
www.novartisfoundation.org/platform/apps/Publication/getfmfile.asp?id=613&el=808&se=1800744&doc=44&dse=4